Debatter
84 träff(ar) för "7:e valperioden, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minskning av användningen av tunna plastbärkassar (debatt)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Tisdagen den 15 april 2014
html 
Produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial) (debatt)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Måndagen den 10 mars 2014
html 
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter - Styrning av den inre marknaden (debatt)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar (debatt)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Måndagen den 3 februari 2014
html 
Honung (A7-0440/2013 - Julie Girling) (omröstning)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Avskiljning och lagring av kol (debatt)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Måndagen den 13 januari 2014
html 
Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen (debatt)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (debatt)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdagen den 11 december 2013
html 
Den gemensamma fiskeripolitiken - Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (debatt)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Måndagen den 9 december 2013
html 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter - Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken - Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rättsligt meddelande