Debatter
84 träff(ar) för "7:e valperioden, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter - Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken - Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdagen den 20 november 2013
html 
Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag (debatt) (2)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag (debatt) (3)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag (debatt) (4)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Lokalisering av sätena för Europeiska unionens institutioner (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Programmet Erasmus för alla (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Måndagen den 18 november 2013
html 
Programmet Erasmus för alla (debatt) (2)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Måndagen den 18 november 2013
html 
Europeiska havs- och fiskerifonden (debatt)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Tisdagen den 22 oktober 2013
html 
Klimatförändringskonferensen (debatt)
P7_CRE-REV(2013)10-21
Måndagen den 21 oktober 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rättsligt meddelande