Debatter
84 träff(ar) för "7:e valperioden, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
P7_CRE-REV(2013)10-21
Måndagen den 21 oktober 2013
html 
De praktiska organisationsmetoderna i samband med valet till Europaparlamentet 2014 (debatt)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Onsdagen den 3 juli 2013
html 
Arbetsplan
P7_CRE-REV(2013)05-20
Måndagen den 20 maj 2013
html 
Utkast till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (samråd) - Utkast till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (godkännande) (debatt)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Måndagen den 20 maj 2013
html 
Det institutionella dödläget beträffande de fleråriga fiskeförvaltningsplanerna (debatt)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Onsdagen den 17 april 2013
html 
Förberedelse av Europeiska rådets möte (14-15 mars 2013) (debatt)
P7_CRE-REV(2013)03-13
Onsdagen den 13 mars 2013
html 
Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013) (omröstning)
P7_CRE-REV(2013)03-13
Onsdagen den 13 mars 2013
html 
Problem i livsmedelskedjan avseende problemet nyligen med hästkött (debatt)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tisdagen den 12 mars 2013
html 
Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0280(COD) - Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) - 2011/0281(COD) - Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) - 2011/0282(COD) - Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0288(COD) (debatt)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tisdagen den 12 mars 2013
html 
Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (debatt)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tisdagen den 12 mars 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rättsligt meddelande