Debatter
84 träff(ar) för "7:e valperioden, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (debatt)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tisdagen den 12 mars 2013
html 
Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (debatt) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tisdagen den 12 mars 2013
html 
Den gemensamma fiskeripolitiken (debatt)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Tisdagen den 5 februari 2013
html 
Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna - Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (debatt)
P7_CRE-REV(2013)02-04
Måndagen den 4 februari 2013
html 
Förberedelser inför Europeiska rådets möte (13–14 december 2012) (debatt)
P7_CRE-REV(2012)12-12
Onsdagen den 12 december 2012
html 
Skydd av djur under transport (debatt)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Tisdagen den 11 december 2012
html 
Förberedelser inför Europeiska rådets möte (22-23 november 2012) med särskilt avseende på den fleråriga budgetramen (debatt)
P7_CRE-REV(2012)11-21
Onsdagen den 21 november 2012
html 
Den nuvarande förvaltningen av sockersektorn (debatt)
P7_CRE-REV(2012)09-11
Tisdagen den 11 september 2012
html 
Gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare - Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter - Finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken - Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter - Systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket (debatt)
P7_CRE-REV(2012)07-03
Tisdagen den 3 juli 2012
html 
Europeiska mjölkproducenter (debatt)
P7_CRE-REV(2012)06-14
Torsdagen den 14 juni 2012
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rättsligt meddelande