Debatter
84 träff(ar) för "7:e valperioden, Agnew John Stuart"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konsekvenserna i EU av incidenten med dioxin i djurfoder i Tyskland (debatt)
P7_CRE(2011)01-17
Måndagen den 17 januari 2011
html 
Värphöns välbefinnande (Debatt)
P7_CRE(2010)12-16
Torsdagen den 16 december 2010
html 
Röstförklaringar
P7_CRE(2010)12-14
Tisdagen den 14 december 2010
html 
A7-0348/2010
Europeiska ombudsmannens verksamhetsrapport för 2009 - Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen avseende klagomål 676/2008/RT (enligt artikel 205.2, 1:a delen, i arbetsordningen) - 26:e årsrapporten om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) (debatt)
P7_CRE(2010)11-25
Torsdagen den 25 november 2010
html 
Krisen i EU:s djurhållningssektor (debatt)
P7_CRE(2010)11-11
Torsdagen den 11 november 2010
html 
Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (debatt)
P7_CRE(2010)09-08
Onsdagen den 8 september 2010
html 
Produkter från klonade djur i livsmedelskedjan (debatt)
P7_CRE(2010)09-08
Onsdagen den 8 september 2010
html 
Den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter 2013 (debatt)
P7_CRE(2010)07-08
Torsdagen den 8 juli 2010
html 
Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter: vilken strategi ska följas (debatt)
P7_CRE(2010)03-24
Onsdagen den 24 mars 2010
html 
Röstförklaringar
P7_CRE(2010)03-11
Torsdagen den 11 mars 2010
html 
RC-B7-0169/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rättsligt meddelande