Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЕС—Албания: Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране (присъединяване на Хърватия) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
P7_CRE-REV(2014)04-17
четвъртък, 17 април 2014 г.
html 
Договореността с Кралство Норвегия относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
четвъртък, 17 април 2014 г.
html 
Договореността с Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
четвъртък, 17 април 2014 г.
html 
Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2014)04-17
четвъртък, 17 април 2014 г.
html 
Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2014)04-17
четвъртък, 17 април 2014 г.
html 
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2015 година - Раздел I - Парламент (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2014)04-17
четвъртък, 17 април 2014 г.
html 
Нарушения на разпоредбите на правото в областта на конкуренцията (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2014)04-17
четвъртък, 17 април 2014 г.
html 
Превози на отпадъци (A7-0069/2014 - Bart Staes)
P7_CRE-REV(2014)04-17
четвъртък, 17 април 2014 г.
html 
Нови психоактивни вещества (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
P7_CRE-REV(2014)04-17
четвъртък, 17 април 2014 г.
html 
Наказуеми деяния и прилагани наказания в областта на трафика на наркотици (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
четвъртък, 17 април 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация