Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за околната среда (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Годишен доклад за 2012 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба срещу измамите (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-02
сряда, 2 април 2014 г.
html 
Регионалната роля на Пакистан и неговите политически отношения с ЕС (A7-0117/2014 - Boris Zala)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Противоракетен щит за Европа (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Европейския риболовен сектор в контекста на споразумението за свободна търговия между ЕС и Тайланд (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Европейското гастрономическо наследство: културни и образователни аспекти (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Споразумение между ЕС и Азербайджан за улесняване на издаването на визи (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация