Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Генетични ресурси (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Документите за регистрация на превозни средства (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Проверки на търговски превозни средства (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Статистиката за железопътния транспорт (A7-0002/2014 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Електронното фактуриране при обществените поръчки (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Структура на земеделските стопанства и изследване на земеделските производствени методи (A7-0111/2014 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2012 г. (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация