Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Преразглеждане на Eвропейската система за финансов надзор (A7-0133/2014 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Публичен достъп до документите за периода 2011 - 2013 г. (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Дейността на комисията по петиции през 2013 г. (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Премахване на изтезанията в световен мащаб (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Саудитска Арабия (A7-0125/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Градинарството (кратко представяне) (продължение)
P7_CRE-REV(2014)03-10
понеделник, 10 март 2014 г.
html 
Конкретни действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените (кратко представяне)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
Общо европейско право за продажбите (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
Производство, представяне и продажба на тютюневи и свързани с тях изделия (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
Мрежа за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (SOLVIT) (A7-0059/2014 - Morten Løkkegaard)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация