Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Европейска заповед за разследване в наказателноправната област (A7-0477/2013 - Nuno Melo)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
Визови изисквания за граждани на трети страни (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС (A7-0043/2014 - Yannick Jadot)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
Контрол на лица на външните граници (A7-0082/2014 - Tanja Fajon)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (A7-0373/2013 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
Положението в Украйна (RCB7-0219/2014, B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014, B7-0224/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
Положението в Ирак (RCB7-0188/2014, B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014, B7-0193/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
Употребата на въоръжени безпилотни самолети (RCB7-0201/2014, B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014, B7-0206/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
Основните права в Европейския съюз през 2012 г. (A7-0051/2014 - Louis Michel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
Европейска заповед за арест (A7-0039/2014 - Sarah Ludford)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация