Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)11-25
четвъртък, 25 ноември 2010 г.
html 
A7-0310/2010
Обяснение на вот (2)
P7_CRE(2010)11-25
четвъртък, 25 ноември 2010 г.
html 
B7-0650/2010
Обяснение на вот (3)
P7_CRE(2010)11-25
четвъртък, 25 ноември 2010 г.
html 
B7-0675/2010
Обяснение на вот (4)
P7_CRE(2010)11-25
четвъртък, 25 ноември 2010 г.
html 
B7-0616/2010
Обяснение на вот (5)
P7_CRE(2010)11-25
четвъртък, 25 ноември 2010 г.
html 
A7-0313/2010
Обяснение на вот (6)
P7_CRE(2010)11-25
четвъртък, 25 ноември 2010 г.
html 
B7-0622/2010
Обяснение на вот (7)
P7_CRE(2010)11-25
четвъртък, 25 ноември 2010 г.
html 
B7-0624/2010
Обяснение на вот (8)
P7_CRE(2010)11-25
четвъртък, 25 ноември 2010 г.
html 
A7-0286/2010
Обяснение на вот (9)
P7_CRE(2010)11-25
четвъртък, 25 ноември 2010 г.
html 
A7-0291/2010
Обяснение на вот (10)
P7_CRE(2010)11-25
четвъртък, 25 ноември 2010 г.
html 
A7-0293/2010
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Правна информация