Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕО и Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, с изключение на член 49, параграф 3 от него (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕО и Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, по отношение на член 49, параграф 3 от споразумението (A7-0119/2014 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Насоки за политиките за заетост на държавите членки (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Обща система на данъка върху добавената стойност (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Изменение на Решение 2009/831/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от 1 [nbsp ]януари[nbsp ] 2014[nbsp ]г. (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между ЕС и Индонезия, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между ЕО и Индонезия, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между ЕО и Индонезия по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Споразумение между ЕС и Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация