Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Рамковото споразумение между Европейския съюз и Република Корея, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Република Черна гора (Протокол, отчитащ присъединяването на Република Хърватия) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Режим на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Изменение на Решение 2004/162/ЕО относно режима на „octroi de mer“ във френските отвъдморски департаменти по отношение на срока му на прилагане (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Изменение на разпоредбите от Правилника за дейността относно времето за въпроси (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Изменение на член 90 от Правилника за дейността на ЕП относно международните споразумения (A7-0253/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Изменение на Правилника за дейността на ЕП с цел да се предвиди възможността за използване на електронни подписи (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Проект на коригиращ бюджет №1 към общия бюджет за 2014 г. - технически корекции, засягащи Европейския инвестиционен фонд, Хоризонт 2020 и съвместното предприятие Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация