Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Препоръка за решение - Удължаване на действието на член 147 от Правилника за дейността на ЕП до края на осмия парламентарен мандат
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Изменение на член 166 (окончателно гласуване) и член 195, параграф 3 (гласуване в комисия) от Правилника за дейността на Парламента (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Единно европейско железопътно пространство (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Оперативна съвместимост на железопътната система (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Безопасност на железопътния транспорт (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Докладване на събития в гражданското въздухоплаване (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Разгръщане на бордовата система eCall (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация