Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Застрахователно посредничество (A7-0085/2014 - Werner Langen)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г. (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Трансевропейски телекомуникационни мрежи (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Достъпност на уебсайтовете на органите от обществения сектор (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Дългосрочно финансиране на европейската икономика (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Стимулиране на развитието чрез отговорни стопански практики (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Архипелагът Свалбард и неговите рибни запаси (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Искане за снемане на парламентарния имунитет на Тадеуш Цимански (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация