Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Биоциди (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Борба с насилието над жени (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Делегиране на законодателни правомощия и упражняване на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (A7-0435/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2014 г. (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Растителна селекция (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация