Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
Предложение за резолюция, съгласно член 88, параграф 2 относно проекта на регламент на Комисията относно страната или мястото на произход на прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
Препоръка за решение, в съответствие с член 88, параграф 4, буква г) и член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността, за повдигане на възражения спрямо проекта на Регламент (ЕС) №.../... за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010, състоящо се по-специално в определяне на количествата квоти за емисии на парникови газове, подлежащи на тръжна продажба през периода 2013—2020 година (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
Положението в Украйна (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
Положението в Сирия (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
Положението в Египет (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
Среща на върха ЕС—Русия (B7-0149/2014, RCB7-0150/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014, B7-0159/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина за 2013 г. (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония за 2013 г. (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
Доклад за напредъка на Черна гора за 2013 г. (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация