Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Действия за премахване на гениталното осакатяване на жените (B7-0091/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
NAIADES II: програма за действие за подпомагане на транспорта пo вътрешни водни пътища (B7-0094/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
Жените мигранти без документи в Европейския съюз (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел сезонна работа (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Внос на атлантически едроок тон (Thunnus obesus) (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Протокол между Европейския съюз и Република Габон за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство (A7-0049/2014 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Отношенията между ЕС, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Застраховане срещу природни и причинени от човека бедствия (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Назначаване на заместник-председател на надзорния съвет на Европейската централна банка (A7-0086/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за сътрудничество при прилагането на законодателството в областта на конкуренцията (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация