Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Асансьори и предпазни устройства за асансьори (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Обикновени съдове под налягане (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Средства за измерване (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Производство по несъстоятелност (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес (A7-0467/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Участие на Гренландия в схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес (A7-0466/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Преминаване към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС (A7-0036/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Споразумение от Кейп Таун от 2012 г. относно прилагането на разпоредбите от протокола от 1993 г. във връзка с Международната конвенция от Торемолинос от 1977 г. за сигурността на риболовните кораби (A7-0040/2014 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
29-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация