Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Искане за снемане на парламентарния имунитет на Збигнев Жьобро (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси (A7-0319/2013 - Sari Essayah)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Назначаване на член на Сметната палата (Клаус-Хайнер ЛЕНЕ - Германия) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Сметна палата (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Регулаторна пригодност на ЕС, субсидиарност и пропорционалност - по-добро законотворчество (A7-0056/2014 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация