Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Последици на местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Малки земеделски стопанства (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Стоманодобивната промишленост в Европа (A7-0028/2014 - András Gyürk)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Признаване на екологичните щети в законодателството на ЕС и в международното право (разискване)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Назначаване на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка (Сабине Лаутеншлегер) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация