Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Изменение на членовете от Правилника за дейността на ЕП относно снемането и защитата на парламентарния имунитет (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
дложение за резолюция по член 88, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара - в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета - с цел култивиране на продукта цар____-_N°___"_ _"_(_*_óñóçßÛßÛßÛßÛçN°hÄ/t̏jN°hÄ/tࡕ-N°hÄ/tCJ"mɈsɈࡕ__hPN°h PCJ"m ɈsɈ_-_-_____"_ _$_&_(_*_ù÷÷÷÷÷÷÷÷÷ùࠄ1Ĥa̤евица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (B7-0007/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Гражданство на ЕС за продан (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Доклад за напредъка на Сърбия за 2013 г. (B7-0006/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Процес на европейска интеграция на Косово (B7-0004/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Доклад за напредъка на Исландия за 2012 г. и перспективите след изборите (B7-0005/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Стратегия на ЕС срещу бездомността (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Правомощия и отговорности на постоянните комисии (B7-0001/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Правна информация