Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Назначаване на член на Сметната палата (Николаос Милионис - Гърция) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Назначаване на член на Сметната палата (Даниел Ламарк - Франция) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Назначаване на председател на надзорния съвет на Европейската централна банка (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Инструмент за стабилност (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Европейски инструмент за съседство (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Инструмент за предприсъединителна помощ (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Правна информация