Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Система за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Правата на човека по света през 2012 г. и политиката на ЕС по въпроса (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Производство на мляко в планинските райони, необлагодетелстваните райони и най-отдалечените региони (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Издръжливост и намаляване на риска от бедствия в развиващите се държави (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Жените с увреждания (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Европейски план за действие в областта на търговията на дребно в полза на всички участници (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 година (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Правна информация