Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Разпоредби относно финансовото управление за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност и относно правилата за освобождаване от задължение за някои държави членки (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Финансови средства, отпуснати за някои държави членки от Европейския социален фонд (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Протокол между ЕС и Кирибати в областта на рибарството (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Междуинституционално споразумение относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Проект на коригиращ бюджет № 7/2013 - Увеличаване на средствата в Европейския социален фонд (ЕСФ) с цел преодоляване на младежката безработица, бедността и социалната изолация във Франция, Италия и Испания (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Проект на коригиращ бюджет 8/2013 (ПКБ2а) - увеличение на плащанията по функции от МФР и недостиг на бюджетни кредити за плащания в бюджета за 2013 г. (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana — Строителни материали — Испания) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Изменение на споразумението за държавните поръчки (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Правна информация