Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Система на собствените ресурси (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Увеличаване на капитала на Европейския инвестиционен фонд (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Европейска агенция по лекарствата (извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Макрофинансова помощ за Република Тунис (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Защита на еврото и други валути от фалшифициране чрез средствата на наказателното право (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация