Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Мед (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Европейски фонд за морско дело и рибарство (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Европейски полицейски колеж (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Ефективност на разходите за възрастни работници, финансирани от Европейския социален фонд (Специален доклад № 25/2012 на Сметната палата) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Искане за защита на парламентарния имунитет на Марио Боргецио (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
69-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Ролята на радиото и телевизията за представянето на ЕС и на неговите ценности (A7-0248/2014 - Graham Watson)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Ниво на шума от моторни превозни средства (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Компютърни бази данни, които са част от мрежите за надзор в държавите членки (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация