Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Вноса на ориз с произход от Бангладеш (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Европейски икономически сметки за околната среда (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Европейската година на развитието[nbsp ](2015[nbsp ]г.) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Управление на разходите във връзка с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и във връзка със здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Внос на дървесина (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Междинен преглед на Стокхолмската програма (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация