Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: 8-и, 9-и и 10-и Европейски фонд за развитие (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвет и Европейски съвет (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска служба за външна дейност (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Електронна идентификация на едър рогат добитък (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Съд на ЕС (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Сметна палата (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски икономически и социален комитет (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Комитет на регионите (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски омбудсман (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски надзорен орган по защита на данните (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация