Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dohoda mezi EU a Ázerbájdžánem o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Středa 12. března 2014
html 
Počet meziparlamentních delegací, delegací do společných meziparlamentních výborů a delegací do výborů pro parlamentní spolupráci a vícestranných parlamentních shromáždění (B7-0240/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Středa 12. března 2014
html 
Poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o definici „umělých nanomateriálů“ (B7-0185/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Středa 12. března 2014
html 
Zpracování osobních údajů za účelem prevence trestných činů (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Středa 12. března 2014
html 
Provádění jednotného evropského nebe (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Středa 12. března 2014
html 
Letiště, uspořádání letového provozu a[nbsp ]letové navigační služby (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Středa 12. března 2014
html 
Souborné cestovní služby a cesty s asistovanou přípravou (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Středa 12. března 2014
html 
Fluorované skleníkové plyny (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Středa 12. března 2014
html 
Volný pohyb pracovníků (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Středa 12. března 2014
html 
Posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Středa 12. března 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění