Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strategie EU pro Arktidu (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Středa 12. března 2014
html 
Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (přenesené a[nbsp ]prováděcí pravomoci) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Statistiky pro postup při makroekonomické nerovnováze (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Spojenými státy (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilní průmysl (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Produkce rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Informace doprovázející převody peněžních prostředků (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění