Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rámcová dohoda mezi EU a Koreou s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Černou Horou (protokol zohledňující přistoupení Chorvatska) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Rámcová dohoda mezi EU a Gruzií o obecných zásadách účasti Gruzie v programech Unie (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Povolení Portugalsku uplatňovat snížené sazby spotřební daně na určité alkoholické nápoje v[nbsp ]autonomních oblastech Madeira a[nbsp ]Azory (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Daň AIEM uplatňovaná na Kanárských ostrovech (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Změna doby platnosti rozhodnutí Rady 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských zámořských departementech (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Změna jednacího řádu Parlamentu týkající se parlamentních otázek (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Změna článku 90 jednacího řádu Parlamentu o mezinárodních dohodách (A7-0253/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Změna jednacího řádu Parlamentu s cílem umožnit používání elektronických podpisů (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkající se Evropského investičního fondu, Horizontu 2020 a společného podniku Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění