Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Doporučení k rozhodnutí – Prodloužení platnosti článku 147 jednacího řádu Evropského parlamentu do konce osmého volebního období
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Změna článku 166 (konečné hlasování) a čl. 195 odst. 3 (hlasování ve výboru) jednacího řádu Evropského parlamentu (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Jednotný evropský železniční prostor (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Interoperabilita železničního systému (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Bezpečnost železnic (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Agentura Evropské unie pro železnice (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Normalizace účtů železničních podniků (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Hlášení událostí v civilním letectví (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Zavedení palubního systému eCall (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právní upozornění