Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Zprostředkování pojištění (A7-0085/2014 - Werner Langen)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Transevropské telekomunikační sítě (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Přístupnost internetových stránek subjektů veřejného sektoru (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Dlouhodobé financování evropského hospodářství (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Pohlavní vykořisťování a prostituce a jejich dopad na rovnost žen a mužů (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Podpora rozvoje prostřednictvím odpovědných obchodních praktik (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Souostroví Špicberky a jeho rybolovné zdroje (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Středa 26. února 2014
html 
Žádost, aby byl Tadeusz Cymański zbaven poslanecké imunity (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Úterý 25. února 2014
html 
Členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Úterý 25. února 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právní upozornění