Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Vymýtit mrzačení ženských pohlavních orgánů (B7-0091/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Čtvrtek 6. února 2014
html 
NAIADES II: akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (B7-0094/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Čtvrtek 6. února 2014
html 
Migrantky bez dokladů v Evropské unii (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Dovoz atlantického tuňáka velkookého (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Protokol mezi EU a Gabonem, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu (A7-0049/2014 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Vztahy mezi EU na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Pojištění pro případ přírodních a člověkem způsobených katastrof (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Jmenování místopředsedy dozorčí rady Evropské centrální banky (A7-0086/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o spolupráci při uplatňování jejich právních předpisů o hospodářské soutěži (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právní upozornění