Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dohody EU o spolupráci v oblasti prosazování politiky hospodářské soutěže – další postup (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Zmocnění členských států k ratifikaci Smlouvy o obchodu se zbraněmi v zájmu Evropské unie (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Smlouva o obchodu se zbraněmi (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Dodržování pravidel společné rybářské politiky (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Harmonizace zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Výbušniny pro civilní použití (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Váhy s neautomatickou činností (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Elektromagnetická kompatibilita (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právní upozornění