Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Žádost o ochranu poslanecké imunity Lary Comiové (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Úterý 4. února 2014
html 
Žádost, aby byl Zbigniew Ziobro zbaven poslanecké imunity (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Úterý 4. února 2014
html 
Podpora volného pohybu zjednodušením přijímání některých veřejných listin (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Úterý 4. února 2014
html 
Klasifikace, označování a balení látek a směsí (A7-0319/2013 - Sari Essayah)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Úterý 4. února 2014
html 
Autorské právo a práva s ním související a licence pro více území k právům k užití hudebních děl online (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Úterý 4. února 2014
html 
Trestněprávní postih za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Úterý 4. února 2014
html 
Investiční projekty do energetické infrastruktury (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Úterý 4. února 2014
html 
Jmenování člena Účetního dvora (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Úterý 4. února 2014
html 
Účetní dvůr (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Úterý 4. února 2014
html 
Účelnost právních předpisů EU, subsidiarita a proporcionalita – zlepšení právních předpisů (A7-0056/2014 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Úterý 4. února 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právní upozornění