Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Náhodné úlovky kytovců (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z[nbsp ]území členského státu (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Ostraha vnějších námořních hranic (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Finanční odpovědnost v[nbsp ]souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění