Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Středa 11. prosince 2013
html 
Povinná automatická výměna informací v oblasti daní (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Středa 11. prosince 2013
html 
Systém pro registraci dopravců radioaktivních materiálů (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Středa 11. prosince 2013
html 
Lidská práva ve světě v roce 2012 a politika Evropské unie v této oblasti (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Středa 11. prosince 2013
html 
Výroční zpráva o politice EU v oblasti hospodářské soutěže (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Středa 11. prosince 2013
html 
Udržení produkce mléka v horských oblastech, znevýhodněných a odlehlých oblastech po vypršení kvót na mléko (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Středa 11. prosince 2013
html 
Zvyšování odolnosti a snižování rizika katastrof v rozvojových zemích (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Středa 11. prosince 2013
html 
Ženy se zdravotním postižením (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Středa 11. prosince 2013
html 
Evropský akční plán pro obchod, jenž je přínosem pro všechny zúčastněné strany (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Středa 11. prosince 2013
html 
Program Spravedlnost na období 2014–2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Právní upozornění