Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2012/011 DK/Vestas, Dánsko (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Jednání o dohodě o strategickém partnerství EU-Kanada (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Rámec pro ozdravení a řešení problémů nebankovních institucí (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Kosmická průmyslová politika EU (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Stanovisko k hodnotící zprávě o sdružení BEREC a Úřadu BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Mechanismus civilní ochrany (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Smlouvy o úvěru na bydlení (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Dovozy rýže pocházející z Bangladéše (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Harmonogram dražeb povolenek na emise skleníkových plynů (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Právní upozornění