Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Genderové aspekty evropského rámce pro vnitrostátní strategie na začlenění Romů (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Rozvoj a budování státu v Jižním Súdánu (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
CARS 2020: vstříc konkurenceschopnému a udržitelnému automobilovému průmyslu v Evropě (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Sexuální a reprodukční zdraví a práva (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Dobrovolnictví a dobrovolná činnost v Evropě (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Společná rybářská politika - Společná organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Pondělí 9. prosince 2013
html 
Hlubinné populace v severovýchodním Atlantiku a rybolov v mezinárodních vodách - Situace v oblasti rybolovu makrel v severovýchodním Atlantiku (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Pondělí 9. prosince 2013
html 
Dohoda EU-Maroko o partnerství v odvětví rybolovu: protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Pondělí 9. prosince 2013
html 
Dohoda EU-Maroko o partnerství v odvětví rybolovu: protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Pondělí 9. prosince 2013
html 
Pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Čtvrtek 21. listopadu 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Právní upozornění