Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Financování evropských politických stra (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Invazní nepůvodní druhy (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Technické provedení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Vyšetřovací právo Evropského parlamentu (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Vztahy mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění