Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU – sucho a lesní požáry v Rumunsku a povodně v Německu, Rakousku a České republice (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti pro doplnění financování souhrnného rozpočtu EU na rok 2013 pro financování Evropského sociálního fondu za účelem zvýšení příspěvků Francii, Itálii a Španělsku (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Evropské systémy družicové navigace (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Makrofinanční pomoc Jordánsku (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Dohoda EU-Rusko o prekursorech drog (A7-0342/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Seznam třetích států a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Právní rámec pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Společná ustanovení ohledně evropských fondů (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Evropský sociální fond (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Investice pro růst a zaměstnanost“ (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Právní upozornění