Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Evropská územní spolupráce“ (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Fond soudržnosti (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Evropské seskupení pro územní spolupráci (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Genderová vyváženost mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Financování, řízení a sledování SZP (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Sdělení klíčových informací týkající se investičních produktů (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Společná organizace trhů se zemědělskými produkty (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci SZP (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Přechodná ustanovení pro podporu rozvoje venkova (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Právní upozornění