Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Dohoda mezi ES a Kiribati o partnerství v odvětví rybolovu (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Umístění sídel orgánů Evropské unie (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 7/2013 – Posílení Evropského sociálního fondu (ESF) pro snížení nezaměstnanosti mládeže, chudoby a sociálního vyloučení ve Francii, Itálii a Španělsku (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 8/2013 (NOR 2a) – navýšení plateb podle okruhů VFR a nedostatek prostředků na platby v rozpočtu na rok 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, stavební materiály, podaná Španělskem) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Dohoda o vládních zakázkách (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Právní upozornění