Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Systém vlastních zdrojů (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Tradiční vlastní zdroje a vlastní zdroje z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Fond solidarity Evropské unie (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Evropská agentura pro léčivé přípravky (vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Makrofinanční pomoc Tuniské republice (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Trestněprávní ochrana eura a ostatních měn proti padělání (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění