Rozpravy
1 944 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dovozy rýže pocházející z Bangladéše (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Čtvrtek 3. dubna 2014
html 
Evropské environmentální hospodářské účty (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Čtvrtek 3. dubna 2014
html 
Evropský rok rozvoje (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Čtvrtek 3. dubna 2014
html 
Rámec pro podporu pozorování a sledování vesmíru (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Čtvrtek 3. dubna 2014
html 
Řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a[nbsp ]dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Čtvrtek 3. dubna 2014
html 
Dovoz dřeva (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Čtvrtek 3. dubna 2014
html 
Klinická hodnocení humánních léčivých přípravků (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Čtvrtek 3. dubna 2014
html 
Rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Čtvrtek 3. dubna 2014
html 
Společný systém zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Čtvrtek 3. dubna 2014
html 
Přezkum Stockholmského programu v polovině období (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Čtvrtek 3. dubna 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění