Forhandlinger
1.944 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EU-Albanien: Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen (Republikken Kroatiens tiltrædelse) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdag den 17. april 2014
html 
Ordningen med Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdag den 17. april 2014
html 
Ordningen med Hertugdømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdag den 17. april 2014
html 
Europæiske langsigtede investeringsfonde (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdag den 17. april 2014
html 
Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdag den 17. april 2014
html 
Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdag den 17. april 2014
html 
Overtrædelser af konkurrenceregler (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdag den 17. april 2014
html 
Overførsel af affald (A7-0069/2014 - Bart Staes)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdag den 17. april 2014
html 
Nye psykoaktive stoffer (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdag den 17. april 2014
html 
Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdag den 17. april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse