Forhandlinger
1.944 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Decharge 2012: Det Europæiske Miljøagentur (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdag den 3. april 2014
html 
Årsrapport 2012 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdag den 3. april 2014
html 
Kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og ophævelse af direktiv 2001/20/EF (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Onsdag den 2. april 2014
html 
Pakistans regionale rolle og politiske forbindelser med EU (A7-0117/2014 - Boris Zala)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Et antimissilskjold for Europa og dets politiske og strategiske implikationer (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Den europæiske fiskerisektor og frihandelsaftalen mellem EU og Thailand (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Europas gastronomiske arv (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Aftale mellem EU og Aserbajdsjan om lempelse af reglerne for udstedelse af visa (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse