Forhandlinger
1.944 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Aftalen mellem EU og Aserbajdsjan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Antallet af interparlamentariske delegationer, delegationer til fælles interparlamentariske udvalg og delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og multilaterale parlamentariske forsamlinger (B7-0240/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår definitionen af "industrielt fremstillede nanomaterialer" (B7-0185/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Beskyttelse af personoplysninger med henblik på at forebygge straffelovsovertrædelser (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Pakkerejser og formidlede rejsearrangementer (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Fluorholdige drivhusgasser (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse